Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Odběr novinek

Představení projektu

Projekt „Práce a rodina“ je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Hlavním cílem projektu je přispět k prosazování cílených opatření pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím:

·         Identifikace existujících bariér, které rodičům s dětmi brání sladit jejich rodinný a pracovní život tak, aby mohli být zaměstnaní a zároveň náležitě pečovat o své děti; tato identifikace bude probíhat jak na straně poptávky, tj. u zaměstnavatelů, tak i nabídky, tj. u rodičů s dětmi, trhu práce

·         Vypracování inovativních opatření pro slaďování rodinného a pracovního života v ČR, jejich ověření ve Středočeském a Plzeňském kraji a navržení příslušných opatření

·         Zvýšení povědomí zaměstnavatelů o významu slaďování rodinného a pracovního života

Při práci na projektu budou mj. využívány výsledky dřívějších prací, zaměřených na podporu sladění rodinného a pracovního života v ČR, a také zkušenosti z úspěšného používání analogických opatření v Německu a Rakousku.

Realizace projektu byla zahájena 1. října 2010 a potrvá do září 2012.

Aktuality
Závěrečná konference mezinárodního projektu| 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se uskutečnila ve dnech 30. a 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.

Sborník ze čtvrtého mezinárodního semináře| 14.1.2013 |

V návaznosti na čtvrtý mezinárodní seminář byl připraven Sborník s názvem Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

Sborník Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni| 14.8.2012 |

V návaznosti na mezinárodní seminář č. 3 Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni, byl připraven Sborník s obsahem vystoupení všech řečníků.

Seminář 4 Projekt Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU| 1.8.2012 |

Ve dnech 20. a 21. září se uskuteční již čtvrtý seminář v rámci projektu Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU. Tématem čtvrtého semináře jsou Inovativní programy zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty.

Projekt Práce a rodina| 30.6.2012 |

V rámci KA 05 projektu Práce a rodina se uskutečnily dva semináře pro zaměstnavatele ze Středočeského kraje a Plzeňského kraje.

Projekt Práce a rodina - Brožura pro zaměstnavatele| 24.5.2012 |

Sborník ze semináře 2| 23.2.2012 |

Semináře pro zaměstnavatele | 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 bylo realizováno celkem 5 seminářů pro zaměstnavatele ze Středočeského a Plzeňského kraje, v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Semináře pro rodiče s dětmi| 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 byly realizovány semináře pro rodiče s dětmi v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Seminář 2 | 12.8.2011 |

Druhý mezinárodní seminář na téma Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize uskutečněn.

Závěrečná konference mezinárodního projektu | 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se bude konat ve dnech 30. - 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.