Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Odběr novinek

Představení projektu

Projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce) a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu byl Národní vzdělávací fond, o.p.s. 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit inovační přístupy v české politice zaměstnanosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce regionálních i národních subjektů veřejných služeb zaměstnanosti zemí EU, zvláště nových členských zemí. Cílovými skupinami projektu byly odborní pracovníci MPSV ČR a pracovníci úřadů práce. Dalšími cílovými skupinami byly ostatní aktéři veřejných služeb zaměstnanosti na regionální úrovni a odborní pracovníci z výzkumné a vzdělávací sféry.

Projekt intenzivně podporoval proces výměny zkušeností subjektů veřejných služeb zaměstnanosti v oblastech rozvoje a realizace politiky zaměstnanosti a řízení jejich institucionálních orgánů. Jeho prostřednictvím došlo k systematickému předávání zejména ověřených a fungujících zahraničních zkušeností služeb zaměstnanosti na národní i regionální úrovni a poznatků z realizace státních politik na evropských trzích práce.

V rámci projektu se uskutečnily semináře, mezinárodní konference a byla vybodována internetová platforma ProEmployment, jako nosná forma průběžné aktuální prezentace příkladů dobré praxe a osvědčených postupů z realizace evropské strategie zaměstnanosti na regionálních a národních trzích práce.

Projekt byl realizován od října 2010 a do konce září 2013.

Klíčové aktivity projektu

Realizace projektu je rozplánována do následujících klíčových aktivit:

Číslo KA

Název KA

Zaměření KA

Termín realizace KA

1

Mezinárodní tematické semináře

V rámci této aktivity budou partneři prezentovat své konkrétní aktuální zkušenosti z realizace politiky trhu práce. Tématem seminářů budou např.:

- Efektivní způsoby spolupráce orgánů služeb zaměstnanost se zaměstnavateli

- Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize

- Uplatňování principů flexicurity na regionální a lokální úrovni

- Inovativní programy zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

1. seminář: březen 2011

2. seminář: říjen 2011

3. seminář: duben 2012

4. seminář: září 2012

5. seminář: březen 2013

2

Mezinárodní konference

Konference bude prezentovat závěry  realizovaných seminářů a uskuteční se především pro pracovníky českých úřadů práce, jakož i dalších subjektů spolupracujících s orgány služeb zaměstnanosti.

květen 2013

3

Webová stránka projektu

Stránka umístěná na portálu ProEmployment bude sloužit k výměně zkušeností a zveřejňování příkladů dobré praxe především pro pracovníky českých veřejných služeb zaměstnanosti.

říjen 2010 – září 2013

4

Publikace

Jedná se především o sborníky ze seminářů a konference, které budou obsahovat popis příkladů dobré praxe úspěšných postupů služeb zaměstnanosti.

v návaznosti na realizované semináře konferenci

5

Účast na studijních cestách a akcích

Studijní cesty umožní získát další podnětné informace a příklady dobré praxe především z jednotlivých partnerských zemí.

únor, červen, září a listopad 2011

leden, duben, červen, listopad 2012

6

Zhodnocení získaných příkladů dobré praxe a doporučení pro jejich aplikace v ČR

Poznatky získané v rámci realizace projektu budou vyhodnoceny expertní pracovní skupinou českých odborníků z hlediska jejich využitelnosti v České republice. Výsledkem této aktivity bude souhrnná evaluační zpráva s přehledem aplikovatelných postupů a poznatků a s doporučeními pro oblast politiky trhu práce v ČR.

v návaznosti na realizované semináře konferenci

7

Řízení a administrace projektu

Tato aktivita představuje technické zabezpečení realizace projektu, tj. projektové a finančních řízení, kontrolu a monitoring.

říjen 2010 – září 2013

Partneři projektu

Úkolem partnerů v projektu je především identifikovat a zpřístupnit zkušenosti tamních subjektů veřejných služeb zaměstnanosti. Přenos těchto zkušeností bude probíhat zejména prostřednictvím seminářů, mezinárodní konference, webových stránek projektu a sborníků z konference.

V rámci projektu je zapojeno celkem 6 mezinárodních partnerů:


Země EU

Název partnera


Belgie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Brusel

(Vlámská služba pro zprostředkování a odborné vzdělávání)

Itálie

Ufficio Politiche Comunitarie e Rapporti Internazionali Provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia

(Úřad komunitární politiky a mezinárodních záležitostí Provencie Reggio Emilia)

Lotyšsko

Nodarbinātības Valsts Agentura, Riga

(Státní agentura pro zaměstnanost)

Polsko

Wojewódski Urzad Prący w Opolu, Opole

(Vojvodský úřad práce v Opole)

Wojewódski Urzad Prący w Gdansku, Gdansk

(Vojvodský úřad práce v Gdaňsku)

Wojewódski Urzad Prący w Olsztynie, Olsztyn

(Vojvodský úřad práce v Olsztynie)

Slovensko

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava


Slovinsko

Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, Ljubljana

(Slovinské služby zaměstnanosti)

Aktuality
Závěrečná konference mezinárodního projektu| 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se uskutečnila ve dnech 30. a 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.

Sborník ze čtvrtého mezinárodního semináře| 14.1.2013 |

V návaznosti na čtvrtý mezinárodní seminář byl připraven Sborník s názvem Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

Sborník Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni| 14.8.2012 |

V návaznosti na mezinárodní seminář č. 3 Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni, byl připraven Sborník s obsahem vystoupení všech řečníků.

Seminář 4 Projekt Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU| 1.8.2012 |

Ve dnech 20. a 21. září se uskuteční již čtvrtý seminář v rámci projektu Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU. Tématem čtvrtého semináře jsou Inovativní programy zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty.

Projekt Práce a rodina| 30.6.2012 |

V rámci KA 05 projektu Práce a rodina se uskutečnily dva semináře pro zaměstnavatele ze Středočeského kraje a Plzeňského kraje.

Projekt Práce a rodina - Brožura pro zaměstnavatele| 24.5.2012 |

Sborník ze semináře 2| 23.2.2012 |

Semináře pro zaměstnavatele | 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 bylo realizováno celkem 5 seminářů pro zaměstnavatele ze Středočeského a Plzeňského kraje, v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Semináře pro rodiče s dětmi| 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 byly realizovány semináře pro rodiče s dětmi v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Seminář 2 | 12.8.2011 |

Druhý mezinárodní seminář na téma Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize uskutečněn.

Závěrečná konference mezinárodního projektu | 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se bude konat ve dnech 30. - 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.