Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Odběr novinek

Odkazy na související weby

Zde naleznete další užitečné a zajímavé informace pro oblast zaměstnanost.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky http://www.mpsv.cz/cs/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/
Integrovaný portál MPSV http://portal.mpsv.cz/
Informace o všech fondech Evropské unie http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
informace o programech čerpajících z Evropského sociálního fondu http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5507
Informace Českého statistického úřadu za oblast zaměstnanost, nezaměstnanost http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace
Oficiální web České republiky http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/zamestnanost/zamestnanost-v-cislech/
Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské republiky http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1
Portál Evropské unie http://europa.eu/
Statistický úřad – Evropa http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Informování o evropských záležitostech http://www.euroskop.cz/688/sekce/zamestnanost/
Stránky evropské komise pro zaměstnanost http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
Podstatné a podrobné informace o Evropské Unii http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/czech/C22#

Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice

http://www.evropsky-parlament.cz/

Evropský slovníček pojmů z oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů http://www.eurofound.europa.eu/emire/emire.htm
 
Aktuality
Závěrečná konference mezinárodního projektu| 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se uskutečnila ve dnech 30. a 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.

Sborník ze čtvrtého mezinárodního semináře| 14.1.2013 |

V návaznosti na čtvrtý mezinárodní seminář byl připraven Sborník s názvem Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

Sborník Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni| 14.8.2012 |

V návaznosti na mezinárodní seminář č. 3 Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni, byl připraven Sborník s obsahem vystoupení všech řečníků.

Seminář 4 Projekt Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU| 1.8.2012 |

Ve dnech 20. a 21. září se uskuteční již čtvrtý seminář v rámci projektu Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU. Tématem čtvrtého semináře jsou Inovativní programy zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty.

Projekt Práce a rodina| 30.6.2012 |

V rámci KA 05 projektu Práce a rodina se uskutečnily dva semináře pro zaměstnavatele ze Středočeského kraje a Plzeňského kraje.

Projekt Práce a rodina - Brožura pro zaměstnavatele| 24.5.2012 |

Sborník ze semináře 2| 23.2.2012 |

Semináře pro zaměstnavatele | 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 bylo realizováno celkem 5 seminářů pro zaměstnavatele ze Středočeského a Plzeňského kraje, v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Semináře pro rodiče s dětmi| 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 byly realizovány semináře pro rodiče s dětmi v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Seminář 2 | 12.8.2011 |

Druhý mezinárodní seminář na téma Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize uskutečněn.

Závěrečná konference mezinárodního projektu | 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se bude konat ve dnech 30. - 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.