Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Odběr novinek

O nás

                    Tým Zaměstnanost                                                                                                                                       

Náš tým je součástí obecně prospěšné společnosti – Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (dále jen NVF). NVF podporuje rozvoj lidských zdrojů, zaměstnatelnost, další vzdělávání a sociální integraci. V roce 2007 NVF získal mezinárodní certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2000, který obhájil i v roce 2008 a 2010. Jako jedna z prvních společností naše organizace aplikovala do systému řízení rovněž požadavky normy ISO 10006:2003, která doporučuje nejlepší dostupnou praxi kvality v oblasti projektového řízení.

Oblastí zájmu týmu Zaměstnanost je zejména aktivní politika zaměstnanosti, rozvoj trhu práce a modernizace a zkvalitňování služeb zaměstnanosti pro subjekty působící na trhu práce. Našimi hlavními partnery jsou především subjekty služeb zaměstnanosti – tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a úřady práce – a další organizace spolupracující s těmito subjekty.

Mezi významné projekty a zakázky realizované naším týmem patří zejména:

  • Projekt Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti (OP RLZ) – hlavními výstupy, které náš tým zpracovával, např. jsou: Průzkum hodnocení spolupráce s úřady práce z hlediska různých subjektů veřejného i soukromého sektoru, Současná míra a úroveň spolupráce úřadu práce s jednotlivými druhy organizací, jež ovlivňují regionální trh práce, Charakteristika nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, Hodnocení efektivity vybraných nástrojů (opatření) APZ v České republice, Struktura služeb zaměstnanosti ve vybraných zemích, Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve vybraných zemích
  • Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení – zakázka realizovaná v rámci projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti (JPD 3)
  • Hodnocení úřadů práce podle výkonů – zakázka pro MPSV ČR
  • Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice – zakázka pro MMR ČR

Zabýváme se také poradenskou, konzultační a lektorskou činností v oblasti zaměstnanosti a v oblasti tzv. měkkých projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Aktuality
Závěrečná konference mezinárodního projektu| 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se uskutečnila ve dnech 30. a 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.

Sborník ze čtvrtého mezinárodního semináře| 14.1.2013 |

V návaznosti na čtvrtý mezinárodní seminář byl připraven Sborník s názvem Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

Sborník Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni| 14.8.2012 |

V návaznosti na mezinárodní seminář č. 3 Uplatňování principů "flexikurity" na regionální a lokální úrovni, byl připraven Sborník s obsahem vystoupení všech řečníků.

Seminář 4 Projekt Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU| 1.8.2012 |

Ve dnech 20. a 21. září se uskuteční již čtvrtý seminář v rámci projektu Výměna zkušeností pracovníků z úřadů práce zemí EU. Tématem čtvrtého semináře jsou Inovativní programy zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty.

Projekt Práce a rodina| 30.6.2012 |

V rámci KA 05 projektu Práce a rodina se uskutečnily dva semináře pro zaměstnavatele ze Středočeského kraje a Plzeňského kraje.

Projekt Práce a rodina - Brožura pro zaměstnavatele| 24.5.2012 |

Sborník ze semináře 2| 23.2.2012 |

Semináře pro zaměstnavatele | 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 bylo realizováno celkem 5 seminářů pro zaměstnavatele ze Středočeského a Plzeňského kraje, v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Semináře pro rodiče s dětmi| 12.12.2011 |

V listopadu a prosinci 2011 byly realizovány semináře pro rodiče s dětmi v jejichž rámci byly projednány návrhy opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

Seminář 2 | 12.8.2011 |

Druhý mezinárodní seminář na téma Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize uskutečněn.

Závěrečná konference mezinárodního projektu | 24.4.2013 |

Výměna zkušeností pracovníků ÚP zemí EU se bude konat ve dnech 30. - 31.5.2013 v hotelu Iris v Praze.